วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรศักดิ์ ฉัตรชัยเดช ผบก.กต.๖จต. เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการ พร้อมคณะตรวจราชการ
ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ณ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก
โดยมี พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม ผกก.สภ.บางมูลนาก พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจราชการ จากกองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ
และได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.บางมูลนาก โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร.,ผบช.ภ.6 และ ผบก.ภ.จว.พิจิตร โดยเคร่งครัด