นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 
 
พ.ต.อ.สมนึก   มากมี
ผกก.สภ.บางมูลนาก
 
   
   
   
   
   
   
   

พ.ต.ท.ถนอม จินาวา
พ.ต.ท.จำเริญ สีสังข์
พ.ต.ท.มนัส  ผลปราชญ์
รอง ผกก.ป.สภ.บางมูลนาก
รอง ผกก.สส.สภ.บางมูลนาก
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก
พ.ต.ท.วรการ  กาศเกษฒ
พ.ต.ท.วัฒนะ  คงตาล
พ.ต.ต.เกื้อกูล เหล่ารอด
สวป.สภ.บางมูลนาก
สว.สส.สภ.บางมูลนาก
สว.อก.สภ.บางมูลนาก
พ.ต.ต.นิธิพจน์ จันอัครพงศ์
ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ไทยแก้ว
ร.ต.อ.อุเทน ชมชาติ
สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก
รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ.อมร อินทมงคล
ร.ต.อ.พงศภัคดิ์ บัวขำ
ร.ต.อ.ประกอบ ฤทธิ์คง
รอง สวป.สภ.บางมูลนาก
รอง สวปสภ.บางมูลนาก.

รอง สวป.ฯ

ร.ต.อ.เสน่ห์ เคลือบบุญสอน ร.ต.อ.อนุกูล จันทร์นุช ร.ต.อ.สิรานนท์ เทพบรรจง
รอง สวป.สภ.บางมูลนาก รอง สวป.สภ.บางมูลนาก รอง สวป.สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ.หญิง ศิราณีย์ ทิพยโสภากุล ร.ต.อ.ชูพงศ์ เพิ่มพรม ร.ต.อ.วิมล เสือโต
รอง สวป.สภ.บางมูลนาก รอง สว.ธร.สภ.บางมูลนาก รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ.ธรรมรัตน์ จุลกลับ ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ทุมจีน ร.ต.อ.พิพัฒน์ ฤทธิ์อ่องรักษ์
รอง สวป.สภ.บางมูลนาก รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก

   
ร.ต.ท.กฤษณพล บัวสัมฤทธิ์    
รอง สว.จร.สภ.บางมูลนาก    
 

 

 

     
     
 
  สถานภาพกำลังพล  
อัตราอนุญาต   ชั้นสัญญาบัตร 27 นาย ชั้นประทวน 199 นาย  รวม 226 นาย
ชั้นสัญญาบัตร
มี 23 นาย  
ชั้นประทวน
มี 126 นาย 

รวม 149 นาย

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 23/09/2559
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]