พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม ผกก.สภ.บางมูลนาก เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day บริเวณรอบสถานีตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น