ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.วัชรเกียรติ ศิริวิมลฤทธิ์

ผกก.สภ.บางมูลนาก

รองผู้กำกับการ

พ.ต.ท.มนัส ผลปราชญ์

รอง ผกก.สส.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ท.รัฏฐกรณ์ กิจประศาสน์

รอง ผกก.ป.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ท.อาสา จันทรมณี

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางมูลนาก

สารวัตร

พ.ต.ท.จักริน กลิ่นจันทร์

สวป.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ต.รุ่งเพชร ใจชื้น

สว.(สอบสวน)สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ต.สุนธี อุดมรักษ์

สว.สส.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ต.บุญธัย จันทะบุรี

สว.อก.สภ.บางมูลนาก

รอง สารวัตร

ร.ต.อ.พงศภัคดิ์ บัวขำ

รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.ชูพงษ์ เพิ่มพรม

รอง สว.ธร.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.ปรปก บัวเผื่อน

รอง สวป.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.หญิง ศิราณีย์ ทิพยโสภากุล

รอง สวป.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.วิมล เสือโต

รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.เกรียงไกร เกษรปัญโญ

รอง สว.(สอบสวน).สภ.บางมูลนาก