ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แจ่มฟ้า

รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร
รรท.ผกก.สภ.บางมูลนาก

รองผู้กำกับการ

พ.ต.ท.มนัส ผลปราชญ์

รอง ผกก.สส.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ท.รัฏฐกรณ์ กิจประศาสน์

รอง ผกก.ป.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ท.อาสา จันทรมณี

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางมูลนาก

สารวัตร

พ.ต.ท.รัชพล นาคสุทธิ์

สวป.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ท.ธีรยุทธ รอดขาว

สว.(สอบสวน)สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ต.วิศิษฎ์ศักดิ์ คุ้มชัย

สว.สส.สภ.บางมูลนาก

พ.ต.ต.บุญธัย จันทะบุรี

สว.อก.สภ.บางมูลนาก

รอง สาววัตร

ร.ต.อ.พงศภัคดิ์ บัวขำ

รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.ชูพงษ์ เพิ่มพรม

รอง สว.ธร.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.ปรปก บัวเผื่อน

รอง สวป.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.หญิง ศิราณีย์ ทิพยโสภากุล

รอง สวป.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.วิมล เสือโต

รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.ชำนาญ แผลงดี

รอง สวป.สภ.บางมูลนาก

ร.ต.อ.เกรียงไกร เกษรปัญโญ

รอง สว.(สอบสวน).สภ.บางมูลนาก