พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม ผกก.สภ.บางมูลนาก นำข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.